Logo UK

U knihovnického ležáku!

Ústřední knihovna ČVUT na Kampus Festu aneb U knihovnického ležáku!

Knihovnický ležák1

Pro ty, co si pod názvem Kampus Fest nedovedou nic představit, se dá tato akce stručně popsat jako hudební festival s nabídkou piv z cca 20 minipivovarů pořádaný pro studenty, aby radostněji vykročili do nového akademického roku. Detaily si můžete zjistit na stránkách festivalu.

Pro ty, co netuší, proč o této události píšeme na Blogu Ústřední knihovny ČVUT, bych si dovolila podat obšírnější zprávu. K tomu totiž nikde jinde informace nenajdete 😊.

Možnost prezentovat knihovnu ČVUT spolu se studentskými spolky ČVUT a VŠCHT jsme uvítali. Teď už jen ale vymyslet, co tam vlastně budeme dělat?! Vždyť jsme knihovna! A ještě k tomu knihovna vysoké školy - vážená instituce, poskytující našim studentům a akademické obci vůbec seriózní služby a zdroje. Na druhou stranu jsme součástí ČVUT a ČVUT má k pivovarnictví blíž, než si myslíte. Nevěříte? Nám stačilo si jen zlehka projít Digitální knihovnu ČVUTa udělat si rešerši. Co jsme našli, bylo možné zjistit z naší myšlenkové mapy.

Mapa_pivo.JPG

Právě tuto mapu bylo možné si u našeho stanoviště prohlédnout, a dokonce i doplňovat. K tomu se ale moc odvážlivců neodhodlalo.

Co ovšem zaujalo, byl náš Beer Quiz. Někteří kolemjdoucí mysleli (a možná i doufali), že budou ochutnávat různé pivní vzorky. Ty jsme museli zklamat. Ti ostatní si vyzkoušeli své znalosti o pivu zodpovězením 10 otázek, které speciálně pro tuto příležitost sestavila firma Helgi Analytics z údajů získaných v jejich databázi. HelgiLibraryje faktografická databáze, která obsahuje statistické a ekonomické informace, analýzy a reporty jednotlivých firem a ke které mají uživatelé z ČVUT přístup. Odvážlivci, kteří kvíz vyplnili, získali za odměnu naši propagační tašku s překvapením.

Taška Helgi 

 

Výzvou pro kolemjdoucí byl i rafinovaný (promile) test Přijďte si fouknout! Kdy po nafouknutí balónku se hned ukázal počet promile. Jestli to byl odpovídající počet promile v krvi dotyčných už ale není známo 😊.

Kdo si nechtěl pohrávat se svými znalostmi a ani se silou svého dechu, mohl si alespoň nechat vyrobit odznáček, neboli placku, aneb badge. Výběr námětů byl různorodý a možnost nakreslit si vlastní originál tu byla také.

Placky

Koho nezaujalo ani to, mohl si alespoň odnést letáčky o Ústřední knihovně ČVUT - o jejich službách a zdrojích, akcích (např. exkurze, školení, konzultace), nebo záložky o aktivitách knihovny, které můžou studentům usnadnit studium či psaní závěrečné práce či Citační desatero. 

A našlo se dokonce pár studentů z vyšších ročníků, kteří projevili zájem o služby Ústřední knihovny ČVUT jako třeba konzultace k vyhledávání zdrojů na témata jejich bakalářských či diplomových pracích nebo k citacím.

Původně jsme plánovali zůstat na místě do 18:00 hod. Nakonec jsme sbalili krám (stánek) až k 19. hodině, neboť studenti stále chodili, zastavovali se a ptali, hráli si.

A co říct na závěr? Myslím si, že Kampus Fest se celkově vydařil a knihovnický tým ÚK ČVUT byl u toho!

Terka Lydie    Kampus fest 2019