Logo UK

CzechELib

ČVUT je člen Národního centra pro elektronické informační zdroje - CzechELib 

CEL badge CZ kratky

Předpokládané období řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2022

Anotace projektu: Jedná se o Individuální systémový projekt Operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a realizátorem je Národní technická knihovna (NTK)

Projekty ESIF (OP VVV)

Logolink OP VVV hor barva cz

Ústřední knihovna ČVUT zajišťuje v rámci projektů OP VVV, výzvy č. 44, aktivitu 3 - Nákup elektronických informačních zdrojů pro výuku všech oborů ČVUT. V rámci této aktivity jsou nakupovány tematické kolekce i jednotlivé tituly elektronických knih na základě poptávky z fakult a kateder/ústavů ČVUT. Jedná se o trvalý nákup e-knih, které naleznete v katalogu ÚK ČVUT a jsou přístupné přes na stávajících platformách odkudkoli 24/7. Průběžné seznamy nakoupených knih i s odkazy naleznete u jednotlivých projektů.

Program: MRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008540 OP VVV

Program: VRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539 OP VVV

 

Zpřístupnění klíčových informačních zdrojů a služeb pro VaV v technických a informatických oborech

Projekt

Program MŠMT ČR: LR „Informace – základ výzkumu“

Číslo projektu: LR 1310

Období řešení: 08/2013 - 09/2017

 

Cíl (anotace projektu):
Cílem projektu je konsorciální nákup a zajištění kontinuálního přístupu ke dvěma klíčovým odborným elektronickým zdrojům pro výzkum a vývoj v technických a informatických oborech pro vysokoškolské instituce a instituce AV ČR sídlící a působící v regionu Praha s předpokladem vyrovnání informační disproporce, která vznikla financováním mimopražských institucí z OP VaVpI. Tímto způsobem bude zajištěno pokrytí informačních potřeb uživatelů z oborů s technickým a informatickým zaměřením v institucích uchazeče a uživatelů výsledků podpory projektu a v souladu s licenčními podmínkami a podmínkami programu LR (sdílení EIZ na národní úrovni za předpokladu zamezení dvojího financování) také širší odborné veřejnosti.