Logo UK

Zveřejňování plných textů prostřednictvím Digitální knihovny ČVUT

Od března 2019 byl zahájen provoz automatického přenosu plných textů z aplikace Výsledky vědy a výzkumu (dále V3S) do Digitální knihovny ČVUT (dále DK ČVUT).

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu (publikační výsledky, výsledky aplikovaného výzkumu) a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Slouží také k odesílání výsledků do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědeckovýzkumné činnosti.

Co je potřeba vědět:

 • Soubor může vkládat autor (případně referent pracoviště nebo součásti některého autora či také referent školy a administrátor).
 • Soubor s plným textem se vkládá ve V3S k již vytvořenému záznamu publikace na záložce DSpace.
 • Záznam musí být ve stavu Dokončeno, Připraveno pro RIV či Odesláno do RIV.
 • Plný text lze přidávat k výsledkům typu: článek, stať ve sborníku, monografie, kapitola, zpráva.
 • Lze ukládat pouze formát PDF; maximální velikost souboru může být 20 MB.
 • Nevkládají se články z Acta Polytechnica. Jsou přenášeny do DK ČVUT přímo z redakčního systému časopisu. V3S je kontroluje podle ISSN.

Editace údajů ve V3S na záložce DSpace:

 • Je nutné stanovit rozsah a parametry zveřejnění výsledku v DK ČVUT.
 • Povinné údaje: status dokumentu a práva přístupu.
 • Status dokumentu (verze souboru):
  • Submitted (preprint) - verze článku před recenzním řízením (Vaše první verze rukopisu zaslaná do redakce);
  • Accepted (postprint) - verze článku se zapracovanými připomínkami, které vznikly na základě recenzního řízení;
  • Published (vydavatelská verze): konečná vydaná verze článku s finálním formátováním od vydavatele, finální publikovaná verze dostupná online čtenářům.
 • Práva přístupu:
  • Open Access (otevřený přístup) - otevřený přístup ve volném internetu pro všechny uživatele bez omezení;
  • Embargoed Access (embargovaný přístup) - článek je uzavřený (v režimu Closed Access), dokud není k určitému datu uvolněn pro otevřený přístup. Časové embargo (pokud je stanoveno) je vždy určeno vydavatelem a je uvedené v licenční (či jiné) smlouvě. Zveřejnění souboru po uplynutí časového embarga proběhne automaticky;
  • Restricted Access (omezený přístup) - zpřístupnění plného textu pouze pro interní uživatele ČVUT, kteří se do DK ČVUT hlásí svým uživatelským jménem a heslem z SSU. Tuto možnost lze zvolit, pokud není znám postoj vydavatele ke zveřejnění článků, případně pokud si zadavatel není jist verzí textu, kterou smí zveřejnit. Pokud není možné dokument zveřejnit v režimu Open Access, potom je možné jej zveřejnit v rámci intranetu, pokud to smlouva výslovně nezakazuje;
  • Closed Access (uzavřený přístup) - pouze metadata. Soubor není dostupný nikomu, ani v rámci intranetu.
 • Pro určení režimu zpřístupnění plného textu článku je nutné znát licenční podmínky vydavatele a práva k nakládání s článkem (smlouva s dodavatelem, licenční podmínky). Je možné uvést typ licence Creative Commons, pokud je použita.
 • Politiky vydavatelů k uložení článku do repozitáře lze ověřit ve službě SHERPA/RoMEO, která obsahuje informace o tom, zda vydavatel umožňuje uložení článku do repozitáře a jakou verzi článku je možné uložit. Údaje ze systému mají informativní charakter, je nutné se vždy řídit zejména smlouvou autora s vydavatelem (copyright transfer agreement/licenční smlouva).
 • Na závěr jsou uvedena dvě prohlášení. A to, že nebudou porušena práva nakladatelů či případných třetích stran a že všichni autoři souhlasí se zveřejněním v DK ČVUT. Pokud nelze obě uvedená prohlášení odsouhlasit, může být plný text vložen pouze v režimu uzavřeného přístupu.

 

v3s vlozitsoubor

Přenos záznamu s plným textem do DK ČVUT:

 • Po vložení a potvrzení tlačítkem Vložit (ve V3S) jsou údaje odeslány do DK ČVUT.
 • V DK ČVUT je založen nový záznam v kolekci Publikační činnost ČVUT.
 • Záznamu je přidělen unikátní odkaz (tzv. handle), který se zpětně natáhne do V3S a je dostupný v poli Digitální knihovna ČVUT (DSpace).
 • V plném záznamu v DK ČVUT je uvedeno ID záznamu z V3S.
 • Vložení a přenos z V3S standardně trvá pár sekund. Po 10 sekundách je vhodné obnovit zobrazení detailu výsledku a zkontrolovat, zda se objevil odkaz (handle).
 • Pokud se odkaz neobjeví do 1 minuty, vyskytla se pravděpodobně někde chyba. V takovém případě je třeba nás kontaktovat.

Editace vloženého souboru s plným textem ve V3S:

 • Soubor s plným textem ve V3S lze editovat až poté, co je přenesen do DK ČVUT a je mu přidělen unikátní odkaz.
 • Soubor lze editovat vložením nové verze a odpovídajících metadat.
 • Uložen je vždy pouze jeden soubor – vložením nového souboru se původní přepíše.
 • Soubor s plným textem je ve V3S nabízen ke stažení pouze za účelem kontroly, jaká verze textu byla naposledy nahrána. Starší plné texty budou po přenesení do DK ČVUT z V3S mazány.

Vyhledávání ve V3S:

 • Po přihlášení do V3S lze k vyhledávání plných textů využít kriterium Odkaz do digitální knihovny ČVUT (DSpace). Tato možnost se zobrazí po rozbalení volby Další kritéria.
 • V seznamu vyhledaných výsledků je u výsledků uvedena ikonka s odkazem do DK ČVUT (kde už byl plný text vložen) nebo ikonka pro přidání plného textu (kde máte právo vložit soubor s plným textem).

Záznamy s plným textem v DK ČVUT:

 • Záznamy s metadaty a plnými texty z V3S se importují a ukládají do kolekce Publikační činnost ČVUT.
 • Přístup k textům:
  • V některých případech jsou texty zveřejněny až po časovém embargu.
  • Texty určené omezenému okruhu uživatelů jsou přístupné pouze po přihlášení jednotným heslem ČVUT.
 • Některé z uložených výsledků jsou financovány z veřejných zdrojů – je veřejným zájmem je zpřístupnit.
 • Vyhledávání v DK ČVUT: přes vyhledávácí pole v horní stránce obrazovky se lze prokliknout na pokročilé filtry pro vyhledávání.
 • V jednotlivých záznamech je u jmen autorů ikonka oka, přes níž lze zobrazit profil autora.

V případě dotazů kontaktujte:

  Soňa Fryščáková