Logo UK

Otevřená vědecká data

Otevřený přístup k výzkumným výsledkům, otevřená věda, otevřené inovace jsou prioritními tématy EU. EU volá po poskytování otevřeného přístupu k výzkumným výsledkům financovaným z veřejných prostředků do roku 2020. Evropské i světové univerzity tento trend aplikují. Open Access tedy již není otázka ZDA, ale KDY, JAK a JAK RYCHLE.

Otevřená data v projektech Horizont 2020

Od roku 2017 je ve všech nových projektech H2020 vedle povinnosti zpřístupňovat publikované výsledky také povinnost zpřístupňovat výzkumná data. Víte, co to obnáší?

Cílem je poskytovat data tzv. FAIR: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

Související dokumenty:

Dokumenty EK: