Logo UK

Objednávka rešerše

~ soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů.

Rešerše jsou zpracovávány ze všech informačních zdrojů dostupných na  ČVUT.

  Pomůžeme vám správně formulovat informační dotaz a poradíme, do kterých informačních zdrojů se podívat.

Objednávací formulář je určen pro zaměstnance, vědecké pracovníky a studenty ČVUT.