Logo UK

Mezinárodní den lidských práv

70 Years UDHR LOGO E 01

10. 12. je od roku 1950 Mezinárodní den lidských práv. Připomíná vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN.

Uplatňování lidských práv se děje v určitém právním prostředí, jehož znalost oceníte nejen v profesním životě ale i při studiu.

 

Znáte platné předpisy nebo usnesení vlády České republice? Chcete znát novinky zrůzných oblastí práva a právního dění?

Představujeme ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací, který zpřístupňuje nejen legislativní obsah, ale i jeho vývoj, procesy a komentáře. Knihovna ČVUT poskytuje studentům bezplatný přístup do verze upravené pro potřeby naší školy.

 

Buďte v obraze, jaké změny zákonů se připravují! ASPI monitoruje za Vás připravovanou legislativu.

Informační gramotnost

Elektronické informační zdroje jsou primárně dokumenty (monografie, časopisy, kvalifikační práce, sborníky),  které jsou uchovávány v elektronické podobě, sekundárně záznamy o těchto dokumentech (databáze, portály, katalogy, digitální knihovny) a to bibliografické, faktografické, nebo plnotextové.

 crossroad

Acta Polytechnica ve WoS

Univerzitní recenzovaný časopis Acta Polytechnica je od ročníku 2017 zařazen v edici ESCI nejprestižnější evaluační databáze Web of Science.

Jeho obsah najdete i v databázích Scopus, Inspec, CAS, EBSCO a DOAJ.

ESCI button clarivate

Stěhování knihovny FBMI

Naši milí studenti a zaměstnanci ČVUT!

Ve dnech 6. -10. listopadu 2017 úspěšně proběhlo stěhování knihovny FBMI z budovy KOKOS na náměstí Sítná 3105 do bývalých kasáren ulice Sportovců 1311 Kladno. Díky skvělé stěhovací partě, vše proběhlo beze ztrát a úrazůJ Takže Vás srdečně zveme do nových prostor, které jsou sice malé, ale útulné.

Knihy to go

Novinka v Ústřední knihovně - "Knihy to go!"

Máte zájem o odborné nebo populárně naučné knihy/skripta? Přijďte do ÚK ČVUT!

policka