Logo UK

E-mailová konference DSVINFO

Slouží všem studentům doktorského studia na ČVUT. Funguje v podstatě jako newsletter s novinkami ze všech oblastí informačního vzdělávání a podpory vědy a výzkumu na ČVUT. Zároveň ale slouží jako otevřené diskusní fórum pro rozvoj, vzdělávání a zvyšování kvality přístupu k informacím a řešení odborných problémů.

Jak to funguje?

Konference funguje po e-mailu. K registraci stačí vyplnit registrační formulář, který poté schválí administrátor. Ve vašem uživatelském profilu si můžete změnit heslo, nastavit četnost zasílání novinek apod. 

 

Nejčastější příspěvky konference:
  • nové informační zdroje
  • novinky v databázích
  • nové nástroje a služby
  • pořádané akce, semináře a workshopy
  • newsletter Knihovny ČVUT
  • aktuální témata z oblasti informačního vzdělávání

 

 

 

Předplácíme nový časopis online

Journal of Bridge Engineering

 

Časopis obsahuje nejrůznější informace o všech aspektech stavitelství mostů. Obsahuje také nejnovější výzkumy, které mohou pomoci při rychlé adaptaci a inovaci staveb. Najdete tu také články o projektech, materiálech, konstrukcích, výrobě, stavebnictví, inspekci, hodnocení, bezpečnosti, opravách, demolicích a řadě dalších témat.