Logo UK

Engineerig Academic Challenge

EngAcaChallange 

Databáze Knovel připravila pro své uživatele podzimní soutěž! Mohou se zúčastnit studenti i zaměstnanci ČVUT.

INQBAY - INKUBÁTOR ČVUT

Podnikatelský inkubátor ČVUT Inqbay zve studenty a výzkumníky na slavnostní představení inkubátoru.

Začátky podnikání nejsou nikdy snadné, proto inkubátor ČVUT Inqbay zajišťuje systematickou podporu start-up firem. Zkušení mentoři provedou začínající podnikatele neobtížnější fází jejich podnikatelských začátků. Inkubátor podporuje transfer technologií a komercializaci výsledků vědy a výzkumu s cílem zvýšit šance projektů vznikajících na ČVUT na úspěšný vstup do komerční sféry.

 

Máme nový web!

Představujeme vám nový web ÚK ČVUT. Má modernější vzhled, přehlednější navigaci a spoustu dalších užitečných nástrojů, jak získat informace a přehled o tom, co se v knihovně děje.

Core

~ Core vyhledává články ze všech repozitářů a časopisů v režimu Open Access.

Predátorské časopisy jsou vynalézavé

Predátorské časopisy jsou opravdu vynalézavé. Nabídnou vám šanci publikovat v prestižním vědeckém časopise. Jenomže vzápětí zjistíte, že časopis vůbec není vědecký, natožpak prestižní. Jaké mají tyto časopisy znaky a jak je poznat?