Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Poslání knihovny

  • je pracovištěm s celoškolskou působností, které svými aktivitami poskytuje knihovnické a informační zabezpečení studia, vědecké, výzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti univerzity
  • slouží studentům a akademickým pracovníkům ČVUT, ale poskytuje i služby odborné veřejnosti
  • buduje a zpřístupňuje specializované fondy tištěných a elektronických dokumentů z vědních disciplín rozvíjených na ČVUT
  • buduje a provozuje Digitální knihovnu ČVUT (institucionální repozitář) jako otevřenou platformu pro ukládání a sdílení e-dokumentů ČVUT (vysokoškolských kvalifikačních prací, publikovaných výsledků vědy autorů ČVUT a dalších publikací a dokumentů ČVUT), poskytuje metodickou podporu pro vkládání dokumentů do repozitáře a zajišťuje propojení repozitáře do mezinárodních informačních infrastruktur
  • vytváří podporu pro rozvíjení informační gramotnosti studentů a spolupracuje na utváření jejich klíčových kompetencí pro studium, budoucí profesi a celoživotní učení
  • vytváří podporu pro hodnocení výsledků činnosti univerzity v oblasti výzkumu a vývoje, zejména v oblasti publikování
  • je pracovištěm celouniverzitní redakce vědeckých časopisů 
  • vytváří podporu pro rozvíjení informační a publikační gramotnosti a výzkumných dovedností zejména mladých začínajících vědeckých a výzkumných pracovníků – studentů doktorského studia
  • vytváří podporu v oblasti publikování vědeckých časopisů ČVUT v režimu Open Access, nabízet platformu pro správu a publikování elektronických časopisů, nabízí a přiděluje publikační standardy publikacím vzniklým na ČVUT

 Z historie knihoven ČVUT

Knihovní rada

Knihovní rada je stálým poradním orgánem ředitele Ústřední knihovny ČVUT. Složení knihovní rady a její poslání vychází z Organizačního řádu Ústřední knihovny ČVUT. Více o poslání a členech.

Členství ÚK v profesních organizacích

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.