Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Informace pro knihovníky

Informace o ÚK ČVUT:

Přehled poskytovaných služeb

Výpůjční služby v budově NTK:

  • Výpůjční pult (2. nadzemní patro) - výpůjčky ze skladu
  • Studovna ÚK ČVUT (5. nadzemní patro) - volný výběr, konzultační a referenční služby
  • Studovna časopisů (3. nadzemní patro) - zde jsou umístěny i časopisy ÚK ČVUT

Služby pro katedry:

  • Objednávání knih aj. dokumentů, které požadují fakulty/katedry ze svých prostředků, grantů, výzkumných záměrů apod., nebo z limitů. Podrobné pokyny
  • Předání dodávky (knihy+katalogizační lístky+faktura) zajišťují příslušné kontaktní pracovnice ÚK. Místo předání pro FSv, FA, FS, FEL, FIT, MÚVS, UCEEB, CIIRK a UTEF je v administrativní části ÚK v 2. patře. Návštěva se ohlásí na recepci (zaměstnanecký vchod NTK 3) nebo u výpůjčního pultu ve 2. patře (do knihovny projdete přes turnikety v parteru na zaměstnaneckou kartu).
  • Objednávání norem
  • Sbírka technických norem budovaná Národní technickou knihovnou je přístupná ve studovně ÚK ČVUT v 5. patře.
  • Více informací o dostupnosti norem

Kontakt: Mgr. Daniela Nová, Mgr. Tereza Bártová

Meziknihovní služby (MVS), elektronické dodávání dokumentů (EDD)

Kontakt: Věra Kočová

Konzultace k vyhledávání v elektronických databázích, rešerše a poradenské služby.

Kontakt: Mgr. Zdeňka Civínová

Informační vzdělávání (semináře, kurzy, účast ve výuce - vyhledávání, psaní odborných textů, způsoby citování aj.).

Kontakt: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová

Pravidla vedení dílčích/katederních knihoven

Knihovní řád ÚK ČVUT

Metodické pokyny ke správě dílčích knihoven ÚK ČVUT, Příloha č. 4 Knihovního řádu

Organizace akvizice (nákupu) informačních zdrojů a služeb na ČVUT, směrnice ředitelky č. 1/2014

Podrobné pokyny k nakupování informačních zdrojů na ČVUT

Knihovní fond (tj. i včetně fondů na katedrách a ústavech) podléhá revizím podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a prováděcí vyhlášky č. 88/2002 Sb. MK ČR.

Odpisové řízení dílčích knihoven, kateder a ústavů ČVUT

Probíhající odpisové řízení

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.