Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Jak psát pro Acta

Podrobné informace najdete přímo na stránkách časopisu Acta Polytechnica.

Tipy pro autory - prezentace Vědecké publikování(z cyklu Doktorandské dny 2021/2022)

Nejčastější prohřešky autorů:

  • Autoři se neřídí pokyny pro autory (hlavním důvodem bývá to, že pokyny vůbec nečtou!).

  • Příspěvek nemá charakter vědecké publikace, ale spíše technické zprávy nebo laboratorního protokolu. V čem je rozdíl? Vědecká publikace obsahuje v úvodu přehled současného stavu řešené problematiky na základě aktuálních publikací v daném oboru, ze kterých autoři vycházeli při přípravě experimentu. V části věnované diskusi pak argumentují, srovnávají, vysvětlují a obhajují své výsledky v porovnání s aktuálními dosaženými a publikovanými poznatky v oboru.

  • Pečlivé rešerši by měl odpovídat seznam referencí. Pokud seznam referencí obsahuje tři položky, a to obecné weby nebo učebnice, dává tím autor najevo, že se nezajímá, co je v oboru aktuální, nemá o tom přehled, a proto je pro širší mezinárodní komunitu příspěvek nezajímavý.

  • Autoři porušují vědeckou a publikační etiku, nejčastěji doslova opisují své vlastní předešlé práce. Redakce používá nástroj pro kontrolu původnosti SimilarityCheck a nepůvodní příspěvky okamžitě odmítá.

  • Mladí autoři neumějí v diskusi zdůraznit původní přínos své práce v porovnání s aktuálními publikacemi v oboru, neumějí argumentovat pro a proti a zhodnotit výsledky své obsažné a dobré experimentální práce.

  • Sobě i redakci ušetří autoři cenný čas, když si zajistí před podáním příspěvku jazykovou korekturu.

  • Příspěvek musí být zadán pro recenzenty ve formátu .pdf. Pokud autoři zadají příspěvek v .doc, může dojít ke změnám mezi různými verzemi Wordu a OS a recenzent může v lepším případě vytýkat autorovi chyby, které původně neudělal, v horším případě se např. použité matematické symboly nahradí jinými a vznikne „nonsens“.

  • Pokud příspěvek prochází recenzním řízením, je nezbytné v rámci dobré komunikace a základní úrovně zdvořilosti společně s přepracovanou verzí (s barevně vyznačenými úpravami) zadat do systému i „letters for rviewers“ obsahující odpovědi/komentáře na jednotlivé připomínky recenzenta a poděkování pro recenzenty (dopis každému recenzentovi zvlášť).

  • Časté důvody odmítnutí příspěvku recenzenty najdete například na stránkách elsevier.com.
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.