Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

OA časopisy pro ČVUT

České OA časopisy pro obory ČVUT

Applied Technologies and Innovations (ISSN 1804-1191, vyd. Prague Development Center)
technologie, inženýrství, přírodní vědy, aplikované vědy

Archivum Mathematicum (ISSN 1212-5059, vyd. Masarykova univerzita)
matematika

Bulletin of Applied Mechanics (ISSN 1801-1217, vyd. ČVUT)
biomechanika, mechatronika, výpočet pevnosti, pevnostní vlastnosti materiálů
Seznam recenzovaných periodik RVVI

Bulletin of Geosciences (ISSN 1214-1119, vyd. Česká geologická služba)
paleobiologie, sedimenty, paleoklimatologie, stratigrafie, paleogeografie
ScopusJCR

Business and Economic Horizons (vyd. Prague Development Center, ISSN 1804-1205)
obchod, ekonomie

Ceramics – Silikáty (ISSN 0862-5468, vyd. Akademie věd České republiky)
keramika, sklo, fyzikální chemie, analytická chemie
- ScopusJCR

Chemické listy (ISSN 0009-2770, vyd. Česká společnost chemická)
biochemie, chemie a technologie materiálů, chemické a biochemické technologie, ekologie, informatika, farmacie, potravinářství
ScopusJCR

Journal of Applied Biomedicine (ISSN: 1214-021X, vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
biomedicína, laboratorní metody, patologie, toxikologie
Scopus

Journal of Geosciences (ISSN: 1802-6222, vyd. Česká geologická společnost)
vyvřelé horniny, metamorfované horniny, geochemie, petrologie, mineralogie
ScopusJCR

Journal of Systems Integration (ISSN 1804-2724, vyd. Česká společnost pro systémovou integraci)
informační systémy, právní a sociální aspekty informačních systémů, softwarové inženýrství, databáze, webové aplikace, internetová bezpečnost, knowledge management

Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology (ISSN 1211-5894, vyd. Česká a slovenská krystalografická asociace)
krystalografie, rentgenová difrakce, strukturální analýza, biokrystalografie

Perner’s Contacts (ISSN 1801-674X, vyd. Univerzita Pardubice)
technika, technologie a logistika v dopravě
Seznam recenzovaných periodik RVVI

Radioengineering (ISSN 1210-2512, vyd. Vysoké učení technické v Brně)
elektronické obvody, zpracování signálů, optika, mikrovlny, antény
ScopusJCR

Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava: Mechanical Series (ISSN 1210-0471, vyd. VŠB – Technická univerzita Ostrava)
automatizace, počítačová věda, strojírenství, strojní technologie

 

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.