Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Autorské právo a publikování

Autorská práva člověk získává automaticky v okamžiku, kdy vytvoří a zveřejní autorské dílo.

 Autorský zákon se vztahuje/chrání pouze autorská díla! (Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů)

Autorské dílo

Znaky:

 • jedinečné dílo
 • dílo je výsledkem tvůrčí činnosti umělecké nebo vědecké (u fotografií, počítačových programů a databází stačí, že jsou původní)
 • autorem je fyzická osoba
 • dílo je vyjádřeno ve vnímatelné podobě (byť za pomoci nějakého přístroje)

Pod autorsko-právní ochranu spadá i:

 • umělecký výkon
 • zvukový záznam
 • zvukově obrazový záznam
 • rozhlasové a televizní vysílání
 • databáze (jedná se o zvláštní právo pro pořizovatele databáze)

 Princip, myšlenka se nechrání, ALE chrání se jejich tvůrčí vyjádření (např. detektivka)

Výjimky z ochrany autorského práva (jedná se o díla, která by svou povahou splňovala podmínky ochrany autorským zákonem, ale jsou z ní vyjmuta z důvodu veřejného zájmu) – úřední díla (např. právní předpisy, soudní a správní rozhodnutí, obecní kroniky, státní symboly) a výtvory tradiční lidové kultury (není-li pravé jméno autora obecně známo

Co JE autorské dílo

 • slovesné dílo vyjádřené řečí nebo písmem (sem spadá většina odborných publikací)
 • hudební dílo
 • dramatické dílo
 • hudebně-dramatické dílo
 • choreografické dílo
 • pantomimické dílo
 • fotografické dílo a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii
 • audiovizuální dílo, např. dílo kinematografické
 • výtvarné dílo, např. dílo malířské, grafické a sochařské – architektonické dílo včetně urbanistického
 • dílo užitého umění
 • kartografické dílo
 • počítačový program – podmínkou je, že musí být vlastním autorovým duševním výtvorem
 • databáze – podmínkou je, že způsob výběru nebo uspořádání obsahu databáze je autorovým vlastním duševním výtvorem

 

Navigace v modulu:

zpět 15
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.